streda 26. januára 2011

Najťažším z hriechov je zabúdanie

___________________________________
Traditional  (Kentucky Moonshiner)


                                                                            
1.  Náš spustnutý lokál -
Najsvätejší dóm.
Tam ožranský chorál
Nám udáva tón.
Omšový druhák -
Sväté  prijímanie.
Nás očistí z hriechov
Len rozjímanie.

2.  Náš výčapný oltár
Sa rozplýva v dym.
Žiť v takýchto mukách
Si nezaslúžim.
Viem, aký je krutý
Tento búrlivý svet -
No trpím, keď vidím,
Že horší je smäd.

3.  Už blíži sa pavúk -
Cirkum  dedérum,
Na spánky mi klopká
Už delírium.
Chcem, skôr ako smädný
Prídem o rozum,
Dôjsť k prameňom večným,
Kde tiekol by rum.

4.  Spustnutý lokál -
Najsvätejší dóm.
Tam ožranský chorál
Nám udáva tón.
Pančovaný druhák,
Smutné  prijímanie...
A najťažším z hriechov
Je zabúdanie.

sobota 1. januára 2011

Na pastvinách božích

_____________________________
Woody Guthrie (Pastures Of Plenty)1.  Tiahli sme úporne
Až na sveta kraj,
Vo viere, že čaká nás
vytúžený raj.
Na ústa boľavé
Lepil sa prach
A vlastný tieň  každému
Naháňal strach.

2.  Ísť k pastvinám božím
V stopách stohlavých čried
A vôbec už nemyslieť
Na žiadnu z bied.
Do zeme, ktorá plodí,
A kde nevládne chlad,
Kde aj vlk v rúchu baránka
premôže  hlad.

3.  Osud v nás rozbúril
Tulácku krv,
Zázraky nik nečaká
Tak, ako prv.
Aj hviezdy, keď padajú,
Vrhajú tieň -
Najskôr musí byť noc,
Aby zažiaril deň.

4.  Deň za dňom sa míňa,
A uveriť chcem,
Že soľ mojich dlaní raz
Nasýti zem.
Neviem, čo nakreslím
Na vlastný  erb,
Ale viem ako chutí
Môj túlavý chlieb.

5.  Rok plynie za rokom,
Meníme svet,
Iba z bolestí vraj rodí sa
Zázračný kvet.
No, ako sa nám do očí
Zakráda hmla,
Nikto už nevníma
Nadvládu zla.

6.  Na nivách božích
Už nerastie nič,
Opäť na nás platí
Iba cukor a bič.
Barančím rúchom
Sa odieva vlk
A priťažké jarmo nám
Odiera krk.