piatok 19. augusta 2022

Pán Pavúk

___________________________________________

Mississippi John Hurt (Spider, Spider) 


1. Pán Pavúk bol známy
Tým, že si vodil domov dámy. 
Pán Pavúk bonvivánom bol, 
Bonvivánom bol... 

2. Dám pred ním hore palec, 
On ženských vždy bol znalec. 
Pán Pavúk bonvivánom bol, 
Bonvivánom bol... 

3. V kúpeľoch šiel na dračku, 
Buksu nosil v zadnom vačku. 
Pán Pavúk bonvivánom bol,
Bonvivánom bol...