nedeľa 18. decembra 2011

Viac nemám slov

___________________________________________  


Včera si mi dala košom
Na to už nemám slov
Som sám na svete božom
Viac nemám slov
R. /:Viac nemám slov:/

Než by som sa z toho zložil
Na to už nemám slov
Tak som ti zložil
Pieseň bez slov
R. /:Viac nemám slov:/

Ľahko pieseň vzniká
Ak netreba slov
Až pod kožu vniká
Pieseň bez slov
R /:Viac nemám slov:/

Hluchému stačí
Pieseň bez slov
Už vieš, čo ma tlačí
Viac nemám slov
R /:Viac nemám slov:/