štvrtok 17. januára 2013

Smrť sa usmieva

_______________________

/: Si mesačná dúha
Ja slnečný dážď :/3x
/: Ty panovačný sluha
Ja milostná zášť :/2x

/: Si pramienok piesku
Ja tečúci prach :/3x
/: Sme zrkadlo z črepov
A vidieť v ňom strach :/2x

/: Všetkým čo dávaš,
Mi opäť púšťaš žilou :/3x
/: K sebe ma ťaháš
Odstredivou silou :/ 2x

/: Bývame znudení
Myslíme na seba :/3x
/: Slzy sa zdola sypú 
A padajú do neba :/2x

/: Slnko nám telá chladí
A mesiac zohrieva :/3x
/: Komik sa smutno tvári
Smrť sa usmieva :/2x